سود بانکی علی الحساب

” سود بانکی علی الحساب ” .

سود بانکی علی الحساب
سود بانکی علی الحساب
سود بانکی علی الحساب
سود بانکی علی الحساب
سود بانکی علی الحساب

بانک سپه-نرخنامه سود علي الحساب سپرده هاي سال جاري

نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار بانک سپه از تاریخ 1395/03/31 … پرداخت سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده حساب در روز محاسبه …

نرخ و محاسبه سود سپرده – بانک پارسیان

به منظور ساده سازي استفاده از اين ابزار، طول کليه ماه ها و سالها به ترتيب 30 و 360 روز فرض شده است. بديهي است پرداخت سود علي الحساب سپرده ها در واقعيت، با درنظر …

محاسبه سود سپرده های ریالی – :: بانک پاسارگاد ::

محاسبه سود سپرده ها … و سپس کلیک بر روی کلید ” محاسبه شود” می توانید میزان سود سپرده ها را در بخش پایین مشاهده کنید. … انواع سپرده, نرخ علی الحساب سود سالانه.

بانک کارآفرین-محاسبه سود سپرده

مبلغ مورد نظر برای سپرده گذاری. ریال. انواع سپرده. ماهانه. بلند مدت یکساله. 15 %. کوتاه مدت عادی و پشتیبان. 10 %. نرخ سود علی الحساب درصد. سود سپرده در روز ریال.

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک سرمایه

بانک سرمایه منطبق با بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 90، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری خود را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک…

محاسبه سود سپرده – درگاه الکترونیک بانک ایران زمین

سپرده کوتاه مدت : سپرده کوتاه مدت نوعی سپرده است که سود آن هر ماه بر اساس مانده های طول ماه محاسبه و در تاریخ مشخص شده به حساب شخص واریز می شود و برای ماه بعد به…

Bank Refah Kargaran – بانک رفاه کارگران-سرمایه گذاری مدت دار

با حداقل مبلغ 500،000 ریال، این حساب را می توانید افتتاح نمایید.در حال حاضر نرخ سود علی‌الحساب این نوع سپرده‌ها در این بانک 10 درصد در سال و محاسبه آن بصورت روز …

دار ﮔﺬاري ﻣﺪت ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻟﺤﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﻲ

25 نوامبر 2008 … از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪون رﺑﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﻲ. اﻟﺤﺴﺎب ﺳﭙﺮده. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻣﺪت. دار. *. ﺳﺎل. ﻛﻮﺗﺎه. ﻣﺪت. ﻛﻮﺗﺎه. ﻣﺪت وﻳﮋه. 6(. ﻣﺎﻫﻪ. ) ﻳﻚ. ﺳﺎﻟﻪ. دوﺳﺎﻟﻪ. ﺳﻪ. ﺳﺎﻟﻪ.

افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک سینا

19 سپتامبر 2009 … به پاس استقبال هموطنان از حسابهای سپرده سرمایه گذاری بانک سینا، نرخ سود علی الحساب این سپرده ها افزایش یافت. این بانک به سپرده های سرمایه…

بانک صادرات ایران – نرخ سود سپرده های ریالی

با عنایت به ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی جدید نظام بانکی کشور بدین وسیله نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل اعلام می…

سود بانکی علی الحساب بیشترین سود علی الحساب بانکی سود بانک علی الحساب بالاترین سود بانکی علی الحساب

Leave a Reply